Embed

SİVAS - FINDICAK KOYU

 

                                                     Sivas İli Yıldızeli İlçesi

                                                         FINDICAK KÖYÜ

İlk yerleşimi 1877 Dağıstanlı göçmenler (Dargi'ler) tarafından oluşturulmuştur. 12 hane, 44 nüfusludur. Kapalı şebeke içme suyu, elektriği, telefonu, camii ve imam evi vardır. Okulu öğrenci yetersizliğinden kapalı olup, öğrenciler Pamuk Pınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okumaktadırlar.

Kanalizasyonu yoktur. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ile yurt dışında çalışan işçilere dayalıdır. Köy halkından okuyan çok olup memuriyet dolayısıyla başka şehirlerdedirler.
Kaynak: Yavu Beldesi Web Sitesi


Tsudakhar Köyü DAĞISTAN


                                           Sivas İli Yıldızeli İlçesi             
                                             FINDICAK KÖYÜ Tarihi
Köy halkı, Dağıstan’ın Tsudakhar ve Sanakan bölgesinden göç etmişler. Sanakanlılara Dağıstan’da Sanabte denmektedir. Köyümüz, Dağıstan halklarından Türkiye'deki tek Dargi köyüdür. Dargiler, Dağıstan’ın en büyük dört etnik kökenlerden (Avar, Dargi, Kumuk, Lezgi) biridir ve konuştukları dil Kafkas dil grubundandır. Kelimeler erkekler için ayrı, bayanlar için ayrı çekimlidir.

(örnek dil Dargilerin mekegi boyu): http://email.eva.mpg.de/~vandenbe/Mekegi.html)

Dil, Çeçen, Lezgi ve Avar dilleri ile akrabadır. Bu nedenle Türkiye'de dillerini paylaşacak başka bir millet olmadığı için sosyal ve kültürel alış verişleri kendi adet ve kültürlerine benzeyen Avar, Çeçen, Kumuk, Abhaz ve Adigeler ile olmuş ve akrabalıklar gelişmiştir. Bunun sonucu köyde konuşulan ortak dil Türkçe olmuş, kendi dillerini unutmuşlar.

Dağıstan’da İmam Şamil'in yanında arslan kadı (köyde paşa arslan'ın atası) öncülüğünde savaşmışlar, köyleri ve ormanları Ruslar tarafından yakılmış. Savaşçılık ve korkusuzlukları nedeniyle Ruslara boyun eğmemişler. Kafkas savaşında en ön saflarda savaşan ve göç nedeni savaşın bitme sonucu olan tek köydür.

Savaş bittikten sonra ve sonucuna göre, Arslan Kadı ile birlikte Türkiye'ye göç etmişler. Köyün ikinci büyük lideri Kara Karayev'dir. Türkiye'ye göç edenler ilk olarak İstanbul'a, oradan Yalova'ya ve son olarak Sivas'ta bugünkü yerine yerleştirilmişler.

Dağıstan'da Nakşibendî tarikatına mensup olarak yaşamışlar, bu bağlılıkları Türkiye'ye ilk geldiklerinde de devam etmiş. Genel kültürde bu tarikatın etkisi de vardır. Bir rivayete göre de Fındıcak köyüne daha sonra gelen muhacirlerin Çeçenlerle birlikte Çeçenistan'ın içinde bulunan yine aynı etnik kökene dayanan kişilerden oluşan köyden geldikleri, orada ve burada da Çeçenlerle yaşadıkları dile getirilmektedir.

Çeçenistan'daki bu köy, Tsudakhar’da adam öldürme gibi büyük suç işleyenlerin adet üzerine köyden uzaklaştırılan kişilerden oluştuğu bilinmektedir. Yine Çeçenistan'ın İçkeriya Bölgesinde Çeçenlerle kurulu Sanakan kökenli köy bulunmaktadır. Köyün büyüklerinden İlyas Yılmaz'ın Çeçenceyi burada öğrendiği ve Türkiye'ye göç ettiklerinde Çeçenceyi konuşuyor olmasının nedeni de budur. Köyde Zedah olduklarını dile getirenlerin bu ismi Tsudakhar köyünün zudakh diye okunmasından aldığını da dile getirmek gerekir.

Fındıcak 19. yy. ikinci yarısında oluşmuş bir orman köyüdür. Köy nüfusunun büyük çoğunluğu yurt dışında ya da eğitim ve iş nedeniyle diğer şehirlerde yaşamaktadırlar. Köyde bilinen Dağıstan adetleri uygulanmaktadır. Başlıca bilinen yemekleri; hinkal, hula hinkal, khippi hinkal, kırnış, çittu ve pastedir (adigelerde: şıpsı baste)

Dargi dilinden bir kaç kelime: Kelimelerin anlamı; "kayriche" - konuşma (kadinlara derler) kayiche -erkeklere derler "burcha bugan" bizde "bur chebuken" - kapiyi kapat "ize vashe" - buraya gel "sebirkulday" - ne yapiyorsunuz veya nasilsiniz veya merhaba, urshi - erkek çocuk veya erkek burush - yatak demek, simke - yalan, hulbe - gozler. Sabah namazı niyeti: dali niyat barkybda anruchla chel raka'atla kakbarkiz allahiz allahu akbar

 (kaynak:DAĞISTAN'DA Kİ KÖYÜMÜZ-->
http://www.aul.dgu.ru/levashi/cudahar/index.htm, Murat YILMAZ)

 

 

Not: Bu yazı özet olarak olınmıştır. "ahhulgoh"

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !